• Prosta obsługa
 • Szybkość wdrożenia
 • Skuteczne rozliczenia z NFZ
 • Kompleksowa obsługa pacjentów i pracowników szpitali, przychodni i gabinetów
 • Lepsza komunikacja i zarządzanie elementami szpitala, przychodni
 • Dostęp do systemu z urządzeń mobilnych
 • Integracja z podpisem elektronicznym oraz systemem kodów paskowych
 • Rozwiązanie wspomagające podejmowanie kluczowych decyzji w czasie rzeczywistym
 • Gromadzenie wiarygodnych, najbardziej aktualnych danych w jednym miejscu
 • Optymalne wykorzystanie zasobów placówki medycznej
 • Redukcja czasu poświęconego na pozyskiwanie danych
 • Zwiększenie efektywności zarządzania
 • Graficznie przedstawione dane
 • Szereg gotowych raportów

ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 • Prowadzenie audytu bezpieczeństwa danych osobowych
 • Reprezentowanie podczas kontroli GIODO
 • Przejęcie odpowiedzialności z prawidłową realizację ustawowych obowiązków ABI

ROZLICZENIA
NFZ

 • Obsługa rozliczeń kontraktów NFZ w imieniu placówki medycznej
 • Sprawozdawanie i bieżący nadzór nad prawidłowym procesem prowadzenia Kolejki oczekujących
 • Aktualizacja danych rejestrowych Świadczeniodawcy w systemach przekazywania danych NFZ

TŁUMACZENIA
JĘZYKA MIGOWEGO ON-LINE

 • Stały dostęp do tłumaczeń języka migowego on-line
 • Spełnienie wymogów Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
 • Zniesienie barier komunikacyjnych z osobami niesłyszącymi

aktualności

 • Atende Medica & WOŚP - Wspólnie wspieramy zdrowie

  W trosce o innych wykorzystując posiadany potencjał w dziedzinie IT już kolejny rok wspieramy Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Razem możemy więcej!

  czytaj więcej ...

 • Atende Medica na konferencji BPCC

  Nowe Technologie w medycynie
    
  1 października 2015 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii odbyła się konferencja poświęcona nowym technologiom w medycynie, podczas której prelegentem był wiceprezes firmy Atende Medica - Tomasz Judycki. 

  czytaj więcej ...

 • Atende Medica wygrało przetarg o wartości ok. 3 mln zł brutto

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wybrał ofertę Atende Medica, spółki zależnej Grupy Atende, w postępowaniu na dostawę niezbędnego sprzętu IT oraz instralację, wdrożenia i serwis oprogramowania komputerowego. 

  czytaj więcej ...

 • Impulsy zmieniają nazwę na Atende Medica

  Fuzja oraz zmiana nazwy – to dwa procesy, które mają doprowadzić do wzmocnienia pozycji Grupy Atende (Grupa) na rynku rozwiązań informatycznych oferowanych sektorowi medycznemu. Impulsy, spółka zależna Atende, zajmująca się wdrażaniem systemów informatycznych dla służby zdrowia przejęła firmę Textus Virtualis - producenta oprogramowania.

  czytaj więcej ...